header  
   
 
This Weeks Super Special
 
ALL NYLON/ELASTANE 1PIECES NOW $20
ALL NYLON/ELASTANE TANKINI TOPS NOW $20
ALL NYLON/ELASTANE BIKINI BRA'S NOW $10
ALL NYLON/ELASTANE BOTTOMS NOW $5